Het portfolio van Vogels – Avontuurlijk Spelen

Als we terugkijken op de afgelopen jaren zijn we trots op de projecten die tot dusver zijn gerealiseerd, door Vogels Avontuurlijk Spelen. In dit portfolio is de veelzijdigheid van Vogels Avontuurlijk Spelen te zien, diverse projecten groot, klein, complex of juist gesierd in eenvoud. In de loop van de tijd hopen we dit portfolio verder te vullen, zodat het als inspiratie kan dienen voor iedereen die natuurlijk spelen wil toepassen.

Neem gerust contact op met ons