Advies

Is uw speelplaats, speeltuin of schoolplein toe aan een nieuwe inrichting, of wilt u dat traditionele speeltoestellen plaats maken voor natuurlijke speeltoestellen en/of aanleidingen, maar weet u nog niet hoe? Vraag dan om advies bij de specialisten van Vogels Avontuurlijk Spelen.

Door opgedane ervaringen, afgeronde projecten en de nodige creativiteit helpen ze u graag bij het opdoen van inspiratie voor het inrichten van de nieuwe speelplek.

Er zijn verschillende onderdelen belangrijk bij het uitbrengen van een gericht advies. De speelplek moet namelijk passen in de omgeving, het moet aansluiten bij de doelgroep die gebruik gaat maken van de speelplek en dan ook nog passen binnen het budget van de opdrachtgever.

Om de fantasie van kinderen te prikkelen gebruiken we in onze ontwerpen veelal speelaanleidingen. Het verschil tussen een speeltoestel en een speelaanleiding is dat een toestel vaak bedacht is met het doel een bepaalde activiteit te stimuleren. Een speelaanleiding daarentegen is vaak een natuurlijk object dat kinderen uitnodigt tot spelen. Hierdoor ontstaat er een reactie waar de meest creatieve en inspirerende spelvormen uit voortkomen. Bekende speelaanleidingen zijn stapstenen, een klimboom, spannende paadjes door beplanting, klimrotsen enzovoorts.

Wilt u advies in alle vormen gericht op natuurlijk spelen of over de inrichting van uw speelplek, neem dan gerust contact op.

Neem gerust contact op met ons