Inspectie & Keuring

Veiligheid in combinatie met buiten spelen is een veel gehoorde term. Veilig spelen is belangrijk voor het welzijn van de gebruiker. Echter voordat een toestel of speelplek veilig is moet er veel gebeuren. Het proces begint in de ontwerpfase en loopt door via de uitvoeringsfase tot aan de fase waarin onderhoud en nazorg belangrijk zijn. Veiligheid creëer je, maar moet zeker ook onderhoud worden.

**inspecteur
Om het veiligheidsproces goed te laten verlopen heeft Vogels Avontuurlijk Spelen een **veiligheidsinspecteur in dienst genomen. De inspecteur zorgt ervoor dat op voorhand tijdens de ontwerpfase mogelijke onveiligheden al worden voorkomen. Gedurende de uitvoeringsfase gaat de **veiligheidsinspecteur ook regelmatig controleren of alles volgens de regels gerealiseerd word. Mocht hij onverhoopt onveilige situaties tegenkomen, kan er tijdig ingegrepen door het bouwwerk te corrigeren. De uitvoering loopt hierdoor nauwelijks vertraging op en voorkomt dat er op een later moment misschien wel meer herbouwd dient te worden dan nodig was. Dit bespaard tijd en dus kosten.

De **veiligheidsinspecteur zorgt ook voor het aanleveren van de gegevens ten behoeve van het logboek voor een speelplek. Dit logboek bevat alle gekeurde toestellen en speelaanleidingen van de speelplek. Elk speeltoestel en elke speelaanleiding krijgt een uniek serie/registratie nummer. Dit nummer is te vinden op ieder element en te herkennen aan het zogenoemde typeplaatje, wat naast het nummer ook het bouwjaar en de leverancier weergeeft. De gegevens van het typeplaatje zijn gekoppeld aan de gegevens uit het logboek en daarmee eenvoudig te herleiden.

Keuring erkend instantie
Wanneer de **veiligheidsinspecteur de speelplek veilig heeft bevonden, geeft hij de gegevens door aan een erkende keuringsinstantie. Deze instantie doet nog een fysieke keuring en let daarop op valhoogtes, met bijbehorende ondergronden, afstanden, vinger, hoofd en nekbeknelling en nog vele andere veiligheidseisen. Wanneer de speelplek met alle speelelementen voldoet aan de eisen welke gesteld zijn binnen de kaders van de Europese norm speelveiligheid geeft de keuringsinstantie het certificaat met daarbij behorende logboeken af.

Nazorg
Na de installatie en goedkeuring van de speelplek is het belangrijk om de speelplek ook veilig te houden. De nazorg is daarvoor belangrijk en moet er voor zorgen dat de speelplek heel en veilig blijft. De Europese Norm EN1176 noemt drie soorten inspecties voor het veilig houden:

  1. Visuele inspectieDeze vind wekelijks tot maandelijks plaats en hierbij kijkt men of er onveilige situaties zijn ontstaan als gevolg van gebruik, vandalisme of weersomstandigheden. Er kunnen onderdelen zijn afgebroken, scherpe scheuren in houtwerk of gevaarlijke oneffenheden zijn ontstaan. De visuele inspectie wordt vaak gedaan door de beheerder van een speelplek of door bijvoorbeeld een conciërge van een school. Bij afwijkingen word de uitvoerende dienst ingeschakeld.
  2. Functionele inspectie: Deze vindt twee keer per jaar plaats en controleert gedetailleerder de toestand de toestand waarin de speelaanleidingen zich bevinden. Hierbij wordt onder andere gelet op algehele stand en stabiliteit van de constructies, losse bouten en moeren en dikte van bodemmateriaal (valondergronden). De functionele inspectie wordt uitgevoerd door een erkend inspecteur of ervaren installateur.
  3. HoofdinspectieTenminste eenmaal per jaar wordt er gekeken naar de totale conditie en veiligheid van de speelgelegenheid door een erkent inspecteur. Tijdens de hoofdinspectie wordt onder andere gelet op corrosie, houtrottingsverschijnselen, slijtage, etc.

Alle inspecties inclusief bevindingen worden geregistreerd in het logboek, zo zijn er altijd historiegegevens beschikbaar voor degene die deze wil inzien.

Neem gerust contact op met ons