Ontwerp/impressie

Bent u of is uw organisatie, stichting, club of bedrijf van plan om een nieuwe speelplaats, speeltuin, stormbaan, fitnessparcours te realiseren of om de huidige speelplaats/speeltuin te renoveren, maar weet je niet precies hoe?

Vogels Avontuurlijk Spelen helpt u met het uitwerken van alles wat te maken heeft met buitenspelen of het nu voor kinderen, volwassen, mindervaliden of ouderen is.

Om tot concrete plannen te komen is het belangrijk de wensen en eisen van de opdrachtgever te inventariseren, we komen hiervoor graag met u in gesprek. Daarbij hebben we gelijk een beeld van de locatie en de omgeving.

De wensen en eisen proberen we zo goed mogelijk te vertalen naar een ontwerp en verduidelijken deze met referentiebeelden.

We koppelen het ontwerp terug naar de opdrachtgever, zodat er nog aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Wanneer het ontwerp naar tevredenheid is, gaan we over tot het maken van een offerte.

De offerte is een optelsom van alle materialen en uren die nodig zijn om het ontwerp te realiseren. In sommige gevallen heeft de opdrachtgever diverse vrijwilligers die willen meehelpen aan het realiseren van het project. Participanten zijn uitstekend in te zetten voor verschillende werkzaamheden, hierbij denken aan: Opnemen van tegels, wisselen van grond voor teelaarde, schuren van hout, planten van de beplanting enzovoorts. Dit gebeurd altijd onder begeleiding van een medewerker van Vogels Avontuurlijk Spelen.

We geven in de offerte aan op welke posten er bespaard kan worden door inzet van vrijwilligers en koppelen daar een bedrag te besparen bedrag aan vast. Mocht het zo zijn dat door omstandigheden de werkzaamheden niet door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden, dan voeren wij de werkzaamheden uit tegen de vergoeding die daar voor staat.

De provincie Noord-Brabant geeft subsidies vrij om (school)pleinen te vergroenen, als u als organisatie daar gebruik van wilt maken, zullen wij dat traject begeleiden. Belangrijk daarbij is het betrekken van de kinderen bij de planfase en het toezeggen van zaken die bijdragen aan groene schoolpleinen. Hierbij denkend aan het opvangen van hemelwater, zodat het niet direct naar het riool stroomt. Het oppompen van gebiedseigen grondwater met een handpomp, wat gebruikt. Tegels eruit halen, groen terug brengen. Mogelijkheid tot buiten leren in de vorm van buitenklasjes, een podium ten behoeve van expressie, moestuintjes en zo zijn er nog vele andere mogelijkheden. Het schoolplein moet ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Dat wil zeggen dat er leefomgeving gecreëerd wordt voor diverse flora en fauna die met elkaar samenleven. Bepaalde hoog sensitieve waardplanten zijn van belang, welke insecten aantrekken die je kunt behouden door het aanbieden van een plekje in het insectenhotel. De insecten trekken vervolgens weer vogels aan, die je onderdak kunt bieden door het plaatsen van vogelhuisjes.

De voorbereidingsfase is belangrijk voor de complete planvoering en uiteindelijk het gewenste resultaat. Vogels Avontuurlijk Spelen denkt graag met u mee tot een uitdagende natuurlijke speelplek.

Neem gerust contact op met ons