Allegroweg 2, Rosmalen

Ato Signum

20 december 2018

KC de Hoven | Rosmalen

Wind problematiek speelplaats KC de Hoven, Rosmalen

Door de storm van donderdag 18 januari 2018 is een groot deel van de zandbak en de schors ondergrond op de speelplaats van kindcentrum de Hoven weggewaaid. Nu was dit een uitzonderlijk zware storm gebleken, maar een feit is dat de inrichting van de speelplaats erg windgevoelig is. Dit in combinatie met de gebruikte ondergronden vraagt om maatregelen.

Vanuit de scholengemeenschap is Vogels Avontuurlijk Spelen gevraagd om een plan te bedenken om de wind zoveel mogelijk te weren van de speelplaats. Daarnaast vragen ze een plan om de speelplaats te vergroenen, om op deze manier in aanmerking te komen voor de subsidie ‘Groene Schoolpleinen’ welke door de provincie Noord-Brabant beschikbaar word gesteld.

Verloop van het project

KC de Hoven is gevestigd in de nieuwbouw wijk ‘De Groote Wielen’ in Rosmalen, gelegen naast een grote wadi waar al het hemelwater vanuit de wijk word opgevangen. De wind heeft vanuit de wadi vrij spel om de speelplaats te bereiken en daarmee de speelondergronden als zand en boomschors te doen verspreiden. Een oplossing kan zijn het zand en het schors te vervangen voor rubber tegels, echter verdwijnt daarmee het ‘groene’ effect en is er nog steeds veel wind op de speelplaats.

Vogels Avontuurlijk Spelen heeft er voor gekozen om de twee uitdagingen te combineren om het wind probleem op te lossen in de vorm van natuurlijke windbrekers. Het doel hiervan is het open karakter met name aan de Westzijde van het speelplein te verminderen, met Kastanje houten palen, schermen van wilgentenen en beplanting. De windbrekers met natuurlijke uitstraling passen binnen het karakter van de speelplaats en zijn multifunctioneel. Naast het breken van de westenwind, is er bij de windbreker met palen een bankje verwerkt en daarbij kunnen de schermen gebruikt worden in een spelvorm. De drie windbrekers worden in verhoogde bakken gemaakt, zodat er niet in de bakken gespeeld word en de beplanting heel blijft.

Extra aanpassingen
Met het weren van de wind van de speelplaats, is het de bedoeling dat de speelplaats weer een groen en leefbaar karakter krijgt. Dit is gerealiseerd door verschillende plantvakken te realiseren of opnieuw aan te planten met goed beheersbare beplanting met sierwaarde. In twee groenvakken aan de Oostzijde zijn spannende paadjes met stapstammen en stenen gerealiseerd, kinderen leggen hiermee door het groen een evenwichtsparcours af. De groenvakken worden afgerasterd door palen met daar doorheen een touw geregen, dit heeft een natuurlijke uitstraling en houdt kinderen zoveel mogelijk uit de plantvakken. In een ander groenvak is een stammenklasje gerealiseerd wat buiten lesgeven mogelijk maakt, ook dient dit stammenklasje prima als evenwichtsparcours.

Om de speelwaarde te verhogen zijn er een mandschommel, een duikelrek en een waterspeelplaats gerealiseerd. De pompkraan is aangesloten op een puls die geslagen is om het grondwater te kunnen oppompen.

Om routing aan het geheel te geven is er met pleinplakkers een verkeersplein gemaakt, met zebrapaden en verkeersborden, zodat er met fietsen en skelters een route gereden kan worden.

Neem gerust contact op met ons