VCA** 2008/5.1

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA  is oorspronkelijk ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-)chemie industrie, maar wordt inmiddels binnen vele bedrijfstakken toegepast. De VCA wordt gebruikt om dienstverlenende bedrijven structureel en objectief te toetsen op VGM aspecten binnen het bedrijf. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn voldoen in de praktijk aan belangrijke wet- en regelgeving.

Bedrijven die volgens de norm VCA** 2008/5.1 zijn gecertificeerd gaan bewust om met hun werknemers, omgeving en machines. Dit betekend dat alle machines voldoen aan de nieuwste milieu- en veiligheidseisen en dat de werknemers geschoold zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook onze onderaannemers voldoen aan de gestelde eisen.