Teamdag en participatie voor Slowcare, Oss

Vogels Avontuurlijk Spelen heeft een plan gemaakt voor het realiseren van het Slowpad. Het betreft een asfalt pad om en naar het Elzeneindhuis toe. Bij SlowCare staan menslievende zorg, respect, veiligheid en verbondenheid met de natuur centraal. Dat waren dan ook de uitgangspunten bij de verbouwing, indeling en inrichting van het Elzeneindhuis en dus ook naar de buitenruimte toe.

In samenwerking met de gemeente Oss is er een plan gemaakt om de buitenruimte te vergroenen en speelgelegenheid te maken voor mensen met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking.

Het veelzijdige plan is ontworpen en gepresenteerd door Vogels Avontuurlijk Spelen en met open armen ontvangen door SlowCare, gemeente Oss en alle betrokken partijen. De uitvoering is momenteel in volle gang en de structuur van het pad is al goed zichtbaar.

In het kader van maatschappelijk ondernemen heeft Vogels Avontuurlijk Spelen aangeboden om een teamdag te plannen om op een zaterdag vrijwillig te komen helpen bij de realisatie van het Slowpad.
Deze teamdag heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 februari 2019 en was een groot succes. In samenwerking met vrijwilligers uit de buurt, ambtenaren en personeel en machines van Vogels is er veel werk verzet. Paden zijn uitgegraven, hout is geschild en geschuurd en een wilgentunnel van wel 15 meter lang is gemaakt. De verzorgers van het Elzeneindhuis hadden goed voorzien in soep, broodjes en koffie.

Al met al een zeer geslaagde zonnige dag, waaruit blijkt dat vele handen licht werk maken.