Onderhoud/Inspectie

Om speeltoestellen te behouden is onderhoud nodig. Dit kan in de vorm van schilderen, bepaalde reparaties, of door het in orde maken van de valondergronden.

Ieder speeltoestel dient jaarlijks geïnspecteerd te worden, om gebreken te voorkomen dan wel te registreren, zodat deze gerepareerd kan worden. Vogels Avontuurlijk Spelen heeft de expertise om deze jaarlijkse inspectie uit te voeren.

Naast het onderhoud van speeltoestellen hebben we door de korte lijnen met Groenvoorziening Vogels de mogelijkheden tot het onderhoud van de gehele speelplaats. Denk hierbij aan het snoeien van bomen en beplanting, het onkruidvrij houden van borders, maaien van gazons en het onderhoud van de verhardingen.