CO2 Prestatieladder niveau 3

Groenvoorziening Vogels is sinds januari 2016 in het bezit van het CO2 prestatieladder certificaat niveau 3.
In oktober 2015 zijn de eerste stappen genomen richting certificering, om inzichtelijk te krijgen hoe Groenvoorziening Vogels er voorstond moest er eerst een 0-meting worden gedaan. Sinds de audit van november 2017 is ook Vogels Avontuurlijk Spelen bij het certificaat gevoegd. De bijbehorende documenten vindt u hieronder. De Footprint 2016 geeft de stand van zaken van afgelopen jaar weer. In het energiemanagement plan is geschreven met wie, wanneer en hoe er gecommuniceerd wordt over de bevindingen en vooruitgang van de CO2-Prestatieladder en welke reductiemaatregelen getroffen worden om het doel te bereiken. Het uiteindelijke doel is namelijk om de uitstoot van CO2 te verminderen en om bewust om te gaan met het gebruik en aanschaf van materieel.
Om niveau 3 gecertificeerd te zijn dient er actief deel genomen te worden aan een Keten initiatief. Het initiatief draagt ten eerste bij aan het reduceren van CO2 uitstoot, maar ook aan het samenwerken tussen bedrijven en organisaties. Hierdoor kan er effectief op grote schaal bijgedragen worden aan de reductie.

 

2017-11-06 energiemanagement plan.pdf

2017-09-05 footprint 2016.pdf

2017-09-05 keteninitiatief.pdf

2017-09-05 communicatieplan.pdf

Certificaat CO2 prestatieladder